Gezim Pirku, på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i B Göransson Produktion i samband med att VIMAB Group förvärvar 100% av aktierna.

Vimab Group AB (publ) (”Vimab Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av B Göransson Produktion AB (”B Göransson”) avseende förvärvet av samtliga aktier i B Göransson i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 17 april 2023. Tillträde till aktierna i B Göransson beräknas ske under vecka 27 2023. Vimab […]

Anders Holm och Bryan Gallagan, på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i Nordanå Transport i samband med att Sandahlsbolagen Sweden förvärvar 100% av aktierna.

Sandahls har förvärvat samtliga aktier i Nordanå Transport AB från Anders Clarén och Martin Stjernström per den 2 maj 2023. Anders och Martin kommer att kvarstå i bolaget med nuvarande arbetsuppgifter och Nordanå Transport AB blir ett dotterbolag i Sandahls-koncernen. – Genom förvärvet av Nordanå Transport ökar Sandahls sin geografiska täckning. Vi kommer närmare våra kunder […]

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i AoO CNC AB i samband med att VIMAB Group AB (publ) förvärvar 100% av aktierna.

VIMAB Group AB (publ) (”VIMAB Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av AoO CNC AB (”AoO CNC”) avseende förvärvet av samtliga aktier i AoO CNC i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 5 december 2022. Förvärvet av AoO CNC är villkorat av att bolagsstämman vid extra bolagsstämma den 1 […]

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna på Söderåsens Mur & Kakel i samband med av Balco Group (publ) förvärvade majoritet av aktierna.

” Förvärvet av Söderåsen är i linje med Balcos tillväxtstrategi och med företagets ökade fokus på hållbarhet och att hjälpa våra kunder med energibesparing genom grön transformering. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom totalentreprenad i projekt där både balkong- och fasadrenovering ingår, då Söderåsen och Stora Fasad kompletterar varandra geografiskt.”, säger Camilla Ekdahl, tf koncernchef för […]

Anders Holm, partner på Neqtar, var både delägare och agerade rådgivare åt ägar-gruppen på Tyringe Konsult i samband med att PipeChain Group förvärvade bolaget.

– Vi är mycket nöjda med att kunna presentera denna lösning. Att gå samman med PipeChain kommer möjliggöra ännu starkare tillväxt. Tillsammans får vi ett väldigt attraktivt erbjudande och Tyringes lösningar för tull- och transporthantering blir ett starkt komplement inom PipeChain. Utöver det stärkta erbjudandet kommer vi på sikt få skalfördelar i försäljning, utveckling och […]