Buy & Build

Förvärva företag

För verksamheter som har ambitionen att växa genom förvärv men saknar tid och resurser kan det vara förnuftigt att anlita en förvärvsrådgivare.


Din externa M&A-avdelning vid Buy & Build

Att planera, driva och bygga upp en grupp av marknadsledande bolag på kort tid är inte alltid en självklarhet. Via Neqtar kan vi bli din förvärvspartner vid Buy & Build case där flera förvärv sker simultant. 

Företag med strategin att växa genom förvärv

Stora bolag har oftast en egen M&A avdelning som driver företagets förvärvsagenda. Bolag som saknar tid, resurser eller kompetens kan alltid anlita en M&A rådgivare i samband med en förvärvsstrategi

Vi kan bistå med hela eller delar av processen 

  • Förvärvsstrategi
  • Identifiera  målbolag
  • Ta fram presentationsmaterial
  • Initiera kontakt med intressebolag
  • Analysera, värdera och intervjua management
  • Planering och förhandling
  • Bistå med LOI (avsiktsförklaring)
  • Due Dilligence
  • Slutförhandling
  • Signing & closing

Jag vill bli kontaktad