Anders Holm och Bryan Gallagan, på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i Nordanå Transport i samband med att Sandahlsbolagen Sweden förvärvar 100% av aktierna.

Sandahls har förvärvat samtliga aktier i Nordanå Transport AB från Anders Clarén och Martin Stjernström per den 2 maj 2023. Anders och Martin kommer att kvarstå i bolaget med nuvarande arbetsuppgifter och Nordanå Transport AB blir ett dotterbolag i Sandahls-koncernen.

– Genom förvärvet av Nordanå Transport ökar Sandahls sin geografiska täckning. Vi kommer närmare våra kunder i den viktiga storstadsregionen runt Malmö, där även våra hållbara tåglösningar nu blir mer tillgängliga, säger Magnus Nilsson, koncernchef Sandahls.

– Nordanå Transport har länge haft ett stort hållbarhetsfokus. Att vi nu tar steget in i Sandahls kommer att ytterligare stärka vårt hållbara erbjudande, samtidigt som alla våra kunder nu får tillgång till hela Sandahls infrastruktur och resurser, säger Anders Clarén, VD Nordanå Transport AB.

Sandahls vill tillsammans med Nordanå fortsätta att förnya logistikbranschen med hållbara transporter. Nordanå har en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg, och i linje med detta var fordonsflottan 100 procent fossilfri redan i januari 2020.

Med Nordanås lager i Malmö hamn, där man idag hanterar stora mängder livsmedel, tillförs ytterligare kapacitet och kompetens till Sandahls erbjudande. Tillträdesdag tisdag den 2 maj 2023.

Dela artikeln på sociala medier