Rådgivning kring företagsöverlåtelser

Om oss

Neqtar är en ung och modern rådgivningsbyrå med kontor i  Malmö. Tjänster som vi tillhandahåller riktar sig mot segmentet små och medelstora företag. Våra kunder är i regel företag, entreprenörer, PE bolag och family offices.  Inom rådgivningstjänsterna ingår transaktionstjänster för sälj och köp uppdrag samt ägarrelaterad rådgivning inom finansiell strategi och Corporate Finance.

Vårt expertisområde

Grunden i våra tjänster är inom M&A rådgivning dvs rådgivning kring en företagsöverlåtelse. Vårt huvudsakliga affärsområde är projektledning av en företagstransaktion, från start till mål. På uppdrag av våra klienter kan vi representera säljare inför en extern försäljning men också köpare i samband med förvärv.

Vår "nisch"

Vi har bred branscherfarenhet och vårt specialistområde är inom segmentet små och medelstora bolag med ett transkationsvärde mellan 30-200MSEK.

Bryan Gallagan

VD & Partner
bryan.gallagan@neqtar.se
+46 (0)723 777 354

Anders Holm

Transaktionsrådgivare & Partner
anders.holm@neqtar.se
+46 (0)703 104 317

Gezim Pirku

Transaktionsrådgivare
gezim.pirku@neqtar.se
+46 (0)768 534 930

Mathias Bönnemark

Transaktionsrådgivare & Partner
mathias.bonnemark@neqtar.se
+46 (0)709 111 454

Rådgivning relaterad till aktier

Vi agerar rådgivare i olika business-case i allt från företag som är i behov av kapital, ägarrelaterade frågor kring aktier samt exit-och förvärvsstrategier etc. 

Företagsvärderingar med trovärdighet

Genom  gedigen erfarenhet och kompetens kring affärstransaktioner har vi  god kännedom om hur en köpare resonerar kring ett företagsvärde. Vi värderar företag utifrån flera vedertagna metoder. Dessutom  sätter vi företagsvärdet i relation till genomförda  affärer inom en viss bransch  för att säkerställa pålitligheten.