Anslut dig till vårt nätverk!

Nätverket

Ett aktivt nätverk för dig som söker potentiella förvärvskandidater eller köpare med strategin att växa genom förvärv.  

Små och medelstora bolag

Access till potentiella förvärv

Konkretisera önskemål om förvärv