Rätt beslut med rätt underlag

Rådgivning

Rådgivning i samband med förvärv, nya investerare eller exitstrategi. Vi agerar rådgivare i olika business-case relaterad till aktierna i bolaget.

Det är enkelt att göra det svårt, det svåra är att göra det enkelt.

Kanske har du som ägare av företaget redan blivit kontaktat av en eller flera potentiella köpare? Om du som bolagsägare väljer att gå vidare i en sådan process finns det en rad olika faktorer man inte ska underskatta. Våra rådgivare har erfarenheten av just denna typen av situationer och frågor som kan vara avgörande för att optimera värde och villkor i en försäljning.

Guidning genom transaktionsprocessen

I situationer där bolagsägare redan är långt kommna i själva säljprocessen men önskar ett bollplank? Exempelvis kan det handla om vilken förvärvsmodell du ska välja, beräkning av rörelsekapital och nettokassa eller köparens bolagsgranskning. Våra rådgivare ger bolagsägare trygghet med framförallt en god vana av en transaktionsprocess, som samtidigt avlastar och håller dig i handen ända fram till  en slutförhandling. 

Långsiktiga affärsrelationer

Vi tror på långsiktiga relationer och träffar gärna ägare i så tidiga skeden som möjligt. Oftast finns där ett ägardirektiv om en långsiktig exitstrategi? Ju tidigare man börjar desto smidigare och effektivare blir det när det väl är dags. Genom att vara väl förberedd kan man effektivt och smidigt starta igång en process ifall en intressant köpare plötsligt visar intresse av ett förvärv.

Vill du veta mer om vilka företagstransaktioner vi har genomfört?

Jag vill bli kontaktad