Vår vision är densamma som din

Sälja företag

För bolagsägare som har intentionen av att optimera värde och villkor vid avyttring av er verksamhet kan vi projektleda hela eller delar av säljprocessen. 

Extern försäljning av verksamheten

Beslutet att skifta ägande och processen till en företagsöverlåtelse kräver relevant kompetens, resurser och tid för att optimera resultat och utfall. Vi tar ansvar från planering och förberedelse till kontaktfas, analys av indikativa bud, köparens bolagsgranskning samt förhandling ända fram tills att företagsöverlåtelsen är klar. 

Välj köpare med omsorg

En överlåtelse av verksamheten till en extern part kan vara ett känslomässigt svårt beslut. Många gånger är dem mjuka värdena viktigare än vad man förväntat sig vid valet av köpare. Exempel på viktiga faktorer är att personalen ska trivas, kunderna ska stanna osv. 

Enbart optimala utfall

Att matcha rätt köpare med säljare är en komplex och tidskrävande process som kräver god förståelse för verksamheten, men även köparens visioner och syfte med förvärvet. Vi ser till att ni som säljare kan vara trygga från start till mål. Vi arbetar under strikt sekretess med vedertagna processer för att uppnå optimalt utfall till så fördelaktiga villkor som möjligt. Vår ersättningsmodell bygger på att vi hittar en köpare och genomför transaktionen, lyckas vi inte tar vi inte betalt helt enkelt.


Vill du veta mer om vilka företagstransaktioner vi har genomfört?

Jag vill bli kontaktad