Bryan Gallagan, partner på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna på Söderåsens Mur & Kakel i samband med av Balco Group (publ) förvärvade majoritet av aktierna.

 Förvärvet av Söderåsen är i linje med Balcos tillväxtstrategi och med företagets ökade fokus på hållbarhet och att hjälpa våra kunder med energibesparing genom grön transformering. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom totalentreprenad i projekt där både balkong- och fasadrenovering ingår, då Söderåsen och Stora Fasad kompletterar varandra geografiskt.”, säger Camilla Ekdahl, tf koncernchef för Balco Group, i en kommentar.

Dela artikeln på sociala medier