Företagsvärderingar med trovärdighet

Företagsvärdering

Bred branscherfarenhet, tillgång till historiska företagsaffärer och vedertagna värderingsmetoder – ”Då blir värderingen trovärdig”

När och varför behöver man göra en värdering?

En företagsvärdering är ofast det första man gör i samband med en överlåtelse av aktier. 

Exempel på vanligt situationer när det är lämpligt att göra en företagsvärdering är vid:

  • Ägarskifte
  • Nya delägare
  • Mangement buyout
  • Förvärv av företag
  • Vill ta ställning om det är värt att sälja företaget nu.
  • Spridning av aktier till personal
  • Second opinion gällande ett bud på företaget
  • etc.

Neqtar har den branscherfarenheten ni söker

Våra rådgivare har god branscherfarenhet av företagsvärderingar och dessutom har vi god erfarenhet av hur köparna resonerar kring värdet på företaget.

Jag vill bli kontaktad