Anders Holm och Bryan Gallagan, på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i Nordanå Transport i samband med att Sandahlsbolagen Sweden förvärvar 100% av aktierna.

Sandahls har förvärvat samtliga aktier i Nordanå Transport AB från Anders Clarén och Martin Stjernström per den 2 maj 2023. Anders och Martin kommer att kvarstå i bolaget med nuvarande arbetsuppgifter och Nordanå Transport AB blir ett dotterbolag i Sandahls-koncernen. – Genom förvärvet av Nordanå Transport ökar Sandahls sin geografiska täckning. Vi kommer närmare våra kunder […]