Gezim Pirku, på Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i B Göransson Produktion i samband med att VIMAB Group förvärvar 100% av aktierna.

Vimab Group AB (publ) (”Vimab Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av B Göransson Produktion AB (”B Göransson”) avseende förvärvet av samtliga aktier i B Göransson i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 17 april 2023. Tillträde till aktierna i B Göransson beräknas ske under vecka 27 2023. Vimab […]