Genomförda transaktioner

Nedan presenteras vilka uppdrag och företagstransaktioner vi har genomfört.

Nordanå Transport AB

Anders Holm och Bryan Gallagan, på Neqtar, har agerat exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna på Nordanå Transport i samband med att Sandahlsbolagen Sweden förvärvar 100% av aktierna.

Söderåsens Mur-& Kakel AB

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, har agerat exklusiv rådgivare åt ägarna på Söderåsens Mur & Kakel i samband med att Balco Group (publ) förvärvar majoritet av aktierna.

Tyringe Konsult

Anders Holm, partner på Neqtar, var både delägare och agerade rådgivare åT ägargruppen på Tyringe Konsult i samband med att PipeChain Group förvärvade 100% av aktierna.

Algomin

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, har agerat finansiell rådgivare åt ägarna på Algomin i samband med ett sk ”Suprise offer”.

Kullander

Anders Holm, partner på Neqtar, har agerat finansiell rådgivare åt ägarna på Kullander samt DNS IT  i samband att bolaget såldes i början av 2022. Kullander och DNS IT ingår numera i Adrerian Group AB.  https://www.aderian.se/.

A&O CNC AB

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, har agerat exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna i AoO CNC i samband med att Vimab Group (publ) förvärvar 100% av aktierna. https://www.vimabgroup.com/

Kapitalgruppen

Kapitalgruppen

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, har agerat rådgivare i samband med ett pågående rättsfall avseende värderingsfrågor.

Vimab Group förvärvar 100% av aktierna i B Göransson Produktion AB

Gezim Pirku, projektansvarig på Neqtar, har agerat finansiell rådgivare åt ägarna på B Göransson Produktion i samband med att VIMAB  Group förvärvat 100% av aktierna i B Göransson Produktion.

Carousel

Neqtar har agerat rådgivare åt ägargruppen på Carousel  i samband med kapitalmarknads frågor och övriga aktie relaterade frågor.

Skoparp

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, har agerat finansiell rådgivare åt Skoparp i samband med potentiella tilläggsförvärv samt bolagets förvärvsstrategier.

Sparc Group

Bryan Gallagan,  partner at Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna på Solotec AB i samband med att Sparc Group förvärvade 100% av aktierna. https://www.sparcgroup.se/

Glas In AB

Bryan Gallagan, partner på Neqtar, har agerat finansiell rådgivare åt ägarna i samband med delförsäljning av aktierna till extern part.

Solotec Energiteknik AB

Bryan Gallagan,  partner at Neqtar, agerade exklusiv finansiell rådgivare åt ägarna på Solotec Energiteknik AB i samband med att Sparc Group förvärvade 100% av aktierna. https://www.sparcgroup.se/